"/> Naar CO2-taks op verwarming en brandstof - Seys & Co

Naar CO2-taks op verwarming en brandstof

De kans is groot dat een gemiddeld gezin tegen 2020 jaarlijks 32 euro CO2-taks krijgt aangerekend op zijn energiefactuur. Dat stelt federaal minister van Energie en Klimaat Christine Marghem (MR) voor.

Het bedrag van 32 euro dook op bij een voorstelling van de resultaten van een uitgebreid onderzoek van de federale dienst Klimaat naar hoe de CO2-uitstoot moet worden getarifeerd. Tegen 2020 zal een ton CO2 10 euro kosten. Vanaf 2030 wordt dat 40 tot 100 euro.

Tegen 2020 al zou een gezin gemiddeld 32 euro per jaar extra betalen voor verwarming en 31 voor diesel of benzine. Tien jaar later zou dat naar respectievelijk 127 en 154 euro stijgen.

Een prijs plakken op de uitstoot van CO2 wordt gezien als een van de belangrijkste voorwaarden om de engagementen van de klimaattop in Parijs van 2015 te realiseren. Momenteel betaalt enkel de industrie een prijs voor de CO2-uitstoot, via het systeem van de emissiehandel. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor 37 procent van de totale CO2-productie.

Op de uitstoot van CO2 door bijvoorbeeld het verkeer en de verwarming van woningen staat voorlopig geen prijs. Marghem overweegt al langer dat te veranderen. Instellingen als de OESO, de Europese Commissie en de Hoge Raad van Financiën dringen daar op aan.

De belasting zou de overheid tegen 2030 jaarlijks 2,6 miljard euro opleveren. Maar de opbrengst van de taks zouden onder meer worden gebruikt om de elektriciteitsprijs te verlagen. Bovendien gaat de dienst Klimaat ervan uit dat consument zijn energieverbruik mettertijd zal aanpassen, zodat de energiefactuur uiteindelijk niet hoger zal uitvallen. Om energiearmoede tegen te gaan zou een deel van de opbrengst ook worden gebruikt om de gezinnen met lage inkomens bij te staan.

Ook het openbaar vervoer en verplaatsingen op elektriciteit kunnen worden aangemoedigd. De maatregel zou in zijn geheel budgetneutraal moeten zijn. De dienst wijst er wel op dat de koolstofprijs een onderdeel moet zijn van een groter geheel aan maatregelen, met onder meer het einde van het systeem van salariswagens.

Uit de enquête blijkt dat een meerderheid van de Belgen (72%) positief of neutraal staat tegenover koolstoftarifering. 59 procent is voorstander van meer investeringen in alternatief transport en 56 procent wil dat het regime voor salariswagens wordt afgeschaft.

In Frankrijk, Ierland en Zweden bestaat er al een taks op de uitstoot van CO2 bij de verbranding van brandstoffen voor verwarming en vervoer. (TM – De Tijd)

Ik wil een afspraak of meer info